Je gebruikt een verouderde browser!

Update je browser om deze website correct te bekijken. Update mijn browser nu

×

Privacyverklaring

Privacyverklaring - PhyCio

PhyCio gevestigd aan Erasmuslaan 62, 3314 AD, Dordrecht, Nederland, is

verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze

privacyverklaring.

Contactgegevens:

PhyCio

Erasmuslaan 62

3314 AD Dordrecht

Nederland

Website: www.phycio.nl

Tel: 078-6138960

Mail: info@phycio.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken

PhyCio verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten

en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

● Voor- en achternaam

● Adresgegevens

● Telefoonnummer

● E-mailadres

● IP-adres

● Internetbrowser en apparaat type


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over

websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders

of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij

raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen,

om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder

ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming

persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met

ons op via info@phycio.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

PhyCio verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

● U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te

kunnen voeren.

● PhyCio verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn,

zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Geautomatiseerde besluitvorming

PhyCio neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben

voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om

besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat

daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van PhyCio) tussen zit.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

PhyCio bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te

realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de bewaartermijnen

van tenminste 7 jaar voor alle persoonsgegevens.


Delen van persoonsgegevens met derden

PhyCio verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van

onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

PhyCio gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein

tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de

browser van uw computer, tablet of smartphone. PhyCio gebruikt cookies met een puur

technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat

bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook

gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat

gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze

geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is

opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting:

https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de

gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw

persoonsgegevens door PhyCio en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van u

waar wij over beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door uw

genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw

persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de

verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@phycio.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een

kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw

pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het

paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming

van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

PhyCio wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen

bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de

volgende link:


https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-

ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

PhyCio neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende

maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking

en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet

goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze

klantenservice of via info@phycio.nl. PhyCio heeft de volgende maatregelen genomen

om uw persoonsgegevens te beveiligen:


● Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.


● TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde

internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de

adresbalk.

● DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te

voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam

zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

● DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van

een domeinnaam (www.phycio.nl) naar het hieraan gekoppelde IP-adres; het

wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening

automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid

wordt naar een vals IP-adres.